Hem / I tjejers spår – för framtids segrar

I tjejers spår – för framtids segrar

Välkommen på en föreläsning om tjejlopp och villkor för kvinnors motionsidrottande
Fredag den 30/8 kl. 16.00 - 17.30, Riksidrottsmuseet, Djurgårdsbrunnsvägen 26, Stockholm.

Kom och lyssna på Karin S. Lindelöf och Annie Woube, Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet som berättar om sin spännande forskning om tjejlopp. Efterföljande mingel och bokförsäljning till specialpris.

Motionslopp för kvinnor, så kallade tjejlopp, lockar hundratusentals deltagare varje år och ingår i en allmän motionstrend som har fått ett stort uppsving de senaste årtiondena. De skiljer sig dock från många andra motionslopp genom att värden som hälsa, välbefinnande och njutning lyfts fram extra mycket, medan sådant som prestation och utmaning tonas ned. Etnologerna och genusforskarna Karin S. Lindelöf och Annie Woube har studerat fenomenet tjejlopp från 1980-talet och fram till idag med utgångspunkt från mängder av skriftliga och muntliga berättelser, egna observationer och upplevelser av olika lopp samt ett stort medie- och arkivmaterial. Här berättar de tjejloppens historia, vänder och vrider på symboliken i begreppet ”tjej” och undersöker det spänningsfält mellan befrielse och begränsning som kan uppstå i loppens enkönade rum.

Vad säger dessa lopp om vårt samhälle och vår kultur? Vilka villkor omgärdar tjejloppen och vilka konsekvenser får de i förlängningen – för jämställdheten och könsrelationerna i samhället, för motionsidrotten och för de möjliga sätten att motionera som kvinna? Specialpriset för boken är 175 kr (swish eller kontant).

Vid frågor kring föreläsningen, kontakta Gunilla Stillström på This is a mailto link