Konsthall 16Konsthall 16

 

Välkommen till Konsthall 16, Sveriges första konsthall som skildrar mötet mellan idrott och konst, som finns på Riksidrottsmuseum i Stockholm. Bakom konsthallen står Tore A Jonassons stiftelse. 

Läs mer

Till Riksidrottsmuseums startsidaMedley ─ Tore A Jonassons samling, 20/5 – 18/9 2022

I kontrast till den senaste presentationen av nyförvärv, där flera verk anknöt till vintern, presenteras denna gång ett urval verk som snarare präglas av sommaraktiviteter. Utställningens titel belyser hur samlingen är en mix av verk med det gemensamt att de alla på något sätt relaterar till idrott. Verken belyser och kommenterar olika teman, bland annat barn och ungas relationer till lek, idrott och rörelse, samt de normer som finns runt kroppsideal.

Flera av aktiviteterna som figurerar i verken är aktuella i internationella idrottssammanhang under utställningsperioden, till exempel avgörs VM i simning, friidrott och rytmisk gymnastik mellan maj och september. Såväl konstnärer som idrottare ställs inför en rad utmaningar som rör prestationer och frågor kring identitet och självbild. Konsten och idrotten är sociala fenomen som påverkar individ och samhälle på flera plan.