Hem / Utställningar / Nuvarande utställning

Nuvarande utställning

Plats för rörelse – Tore A Jonassons samling, 9/10 2020 – 17/1 2021

Den 9 oktober 2020 öppnade utställningen Plats för rörelse. Den presenterar de konstverk som nyligen förvärvats till Tore A Jonassons samling. I och med de senaste inköpen har en viss förändring skett; tidsperspektivet har vidgats genom att verk av en äldre generation konstnärer, som ligger nära de konstnärer Tore själv samlade konst av under sin levnad, införlivats i samlingen. På så sätt skapas en länk mellan hans ursprungliga konstsamling och den nya samling som nu tar form i hans namn. Utställningens titel – Plats för rörelse – fungerar här i vid bemärkelse som en gemensam nämnare för de olika verken där rörelse kan tolkas på flera sätt; självklart som en fysisk rörelse, men även i betydelsen att bli rörd, eller berörd.

Deltagande konstnärer i utställningen är Maria Andersson, Birgit Broms, Linda Hofvander, Camilla Holmquist, Einar Jolin, Klara Kristalova, Maria Nordin, Anders Petersen och Esaias Thorén.

Scrolla ner för att se utställningsvyer och verk. 

Läs mer

English text