Hem / Utställningar / Tidigare utställningar / Anne Thulin - One step away, 28/1–8/5 2022

Anne Thulin - One step away, 28/1–8/5 2022

Inför utställningen One step away har Anne Thulin tagit avstamp i platsen vilken, liksom rummet och dess arkitektur, alltid spelat en avgörande roll och angivit riktningen för hennes konstnärliga arbete. Det faktum att Konsthall 16 ligger i Riksidrottsmuseum innebar en naturlig referens till farföräldrarnas verksamhet. I den nya installationen har Thulin arbetat med utgångspunkt från ett par serier av fotografier ur farfar J G Thulins bok Gymnastikatlas, från 1939. Boken beskriver pedagogiskt en mängd olika rörelser som illustreras med serier av fotografier. J. G. Thulin och hans fru Emy var pionjärer inom den svenska gymnastikundervisningen och grundade 1907 Sydsvenska gymnastikinstitutet i Lund.

Som barn spenderade Anne Thulin mycket tid på gymnastikinstitutet, omgiven av ribbstolar och allehanda redskap, där gymnastiksalen kom att representera en plats för lek, rörelse och utforskning. Hon har tidigare dragit paralleller mellan leken och konsten: ”Vi undersöker våra gränser i lek, mellan det kontrollerade och det magiskt okontrollerade, där det oförutsägbara kan hända. Leken ligger där på gränsen, precis som konsten gör.” Verken i utställningen One step away knyter an till Thulins långvariga och mångfacetterade intresse för språket ─ bildspråk, kroppsspråk, teckenspråk. I fokus denna gång befinner sig rörelsens språk.

Läs mer

”Fulla av rörelse – av tyngd och lätthet”
Läs Magnus Bons recension av utställningen i konsten.net:, https://konsten.net/thulin-pa-konsthall-16-och-moallim-hos-belenius/

Läs mer

English text