Hem / Skola / Gymnasiet / Skolprogram / Skapande skola

Skapande skola

Tid: två halvdagar (en halvdag på varje museum)

Målgrupp: åk 1–gymnasiet

Idrottens kroppsideal– synen på kroppen under 3000 år

Medelhavsmuseet och Riksidrottsmuseum erbjuder ett Skapande skola-program med kroppen i fokus! Genom att varva teori och praktik får eleverna på ett lustfyllt sätt undersöka och reflektera över gamla och rådande kroppsideal. Vi gör kopplingar till kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning och får dig och dina elever att nå målen för flera ämnen i grundskolans läroplan, till exempel idrott och hälsa, historia och geografi. Programmet består av en introduktion, två tematiska visningar samt en avslutande workshop.

Skapande skola är regeringens satsning på att integrera kulturella och konstnärliga uttryck i årskurs 1–9 i grundskolan.

Bokning

Kostnad 3000 kronor per grupp (om inget annat anges). Max 30 elever per grupp. Bokning sker till Dimitra Polidis, Medelhavsmuseet, via This is a mailto link