Hem / Skola / Gymnasiet / Skolprogram / Visningar

Visningar

Vi erbjuder sex visningar och två introduktioner för elever från ÅK7–9. Visningarna hjälper er att uppnå flera av målen i skolans kursplan inom ämnena idrott och hälsa, historia och samhällskunskap. 

Till priser & bokning

Design & mode

Hur påverkar design av utrustning, underlag och kläder idrottens utveckling? Vi studerar design och mode i idrottsvärlden. 

Idrottshistoria

Vi studerar den svenska idrottens framväxt från folkliga lekar till stora mästerskap och undersöker idrottens betydelse för samhällutvecklingen. Med internationella utblickar sätts svensk idrott in i ett globalt perspektiv. 

Jämställd idrott

Lever vi i ett jämställt samhälle? Visningen fokuserar särskilt på genusperspektiv inom idrotten. Har kvinnor och män samma förutsättningar att idrotta och hur ser det ut i ett historiskt perspektiv? 

Olympiska spelen

Vi studerar de olympiska spelens historia från antiken fram till i dag. Vi diskuterar bakgrunden till den olympiska tanken och spelens framväxt. 

Spelar kroppen någon roll? 

Kroppen har alltid varit varje idrottsutövares främsta redskap. Synen på kroppen har däremot ständigt omprövats och förändrats. Kroppen manipuleras och exploateras för att leva upp till uppställda mål som ökat välbefinnande, förbättrad fysisk prestation och förbättrat utseende. Vi studerar synen på idrottskroppen utifrån kön, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. 

Introduktioner

Introduktion till utställningen SportLab

Besök vår interaktiva utställning SportLab och låt eleverna lära sig mer om vad som händer i kroppen vid träning och vila. Här kan de testa sin fysiska förmåga och lära sig mer om hur de kan mäta sina prestationer. Boka ett besök i utställningen och få en kostnadsfri introduktion till tester och övningar. 

Tid
10 minuter

Introduktion till utställningen Sport och Sápmi

Besök vår nya utställning Sport och Sápmi och låt eleverna lära sig mer om samisk idrottshistoria och kultur. Här kan du spela samiska brädspel och läsa samiska sagor. Boka ett besök i utställningen och få en kostnadsfri introduktion på tio minuter. 

Introduktion till utställning i Konsthall 16

Här presenteras spännande samtidskonst som i någon form relaterar till idrott. Vi erbjuder en kort presentation av pågående utställning i konsthallen. 

Tid
10 minuter