Hem / Skola / ÅK F–6 / Skolprogram / Workshops

Workshops

Affischverkstad

Vi studerar exempel på idrottsaffischer från olika tider och skapar egna affischer i collageteknik. Workshopen inleds med en kort visning av utställningen Spelplatsen.

Tid
120 minuter

Ämnesanknytning i urval
Bild - Eleverna ska möta informativa bilder och hur de är utformade och fungerar. Eleverna ska möta olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. Det handlar om centrala element när man till exempel bygger upp enkla, tvådimensionella bilder (ÅK F-3). 

Eleverna ska möta informativa bilder och reklam- och nyhetsbilder och kunna analysera hur de är utformade och förmedlar budskap. Eleverna ska möta olika element som bygger upp en bild och skapar rumslighet i bilder: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. Det handlar om centrala element när man till exempel bygger upp enkla, tvådimensionella bilder. Att återanvända bilder i det egna bildskapandet är ytterligare ett sätt att vidga utrymmet för bildframställningen (ÅK 4-6). 

Konst, idrott och kroppen i rörelse

En workshop med bildkonstnären Anita Wernström där vi utforskar rörelse och tecknande i mindre grupper. Vi tittar på konsten gemensamt och diskuterar vad vi ser. Vad har sport och konst gemensamt?