Idrottshistoria

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Intresset för idrottshistoria växer. Runt om i landet finns idag ett 70-tal idrottshistoriska föreningar. Till många av dessa finns även mindre idrottsmuseer, oftast drivna helt ideellt. På några orter finns större museer med gedigna samlingar såsom idrottsmuseerna i Göteborg och Helsingborg.

2004 bildades det Idrottshistoriska Riksförbundet som avser att fungera som en sammanslutning för landets idrottshistoriska museer och sällskap. På akademisk nivå produceras allt fler idrottshistoriska avhandlingar.

En professur i historia, särskilt idrottshistoria, finns sedan ett tiotal år på Stockholms universitet och Malmö högskola har satsat hårt på ämnet, bland annat genom en årligen återkommande konferens med i stora drag idrottshistorisk koppling.

Nu presenterar Riksidrottsmuseum en webbportal där du kan hitta information och kontaktuppgifter till ett flertal av dessa idrottshistoriska museer, föreningar och sällskap som var och en bidrar till att Sverige sjuder av idrottshistoria.

Bra böcker om idrottshistoria hittar du på www.sisuforlag.se