Running Box, John Korner, Konsthall 16. Foto Johann Bergenholtz

John Kørner - Running Box

29/5 - 29/9, 2019

Sidan uppdaterades: 19 juni 2023

Kørner är en av de ledande konstnärerna på den danska konstscenen. Hans utgångspunkt har länge varit måleri, men i allt större utsträckning skapar han nu med sina utställningar platsspecifika installationer, en slags tredimensionella målningar, där även skulpturer, objekt och textilier kan ingå. Han intresserar sig mycket för aktuella sociala och politiska frågor och arbetar gärna på ett otraditionellt sätt för att nå ut till publiken.

Om Running Box

Referensen till löpning i utställningens titel, Running box, hänvisar till den intensifierade hastigheten i samhället, en tempoökning som ägt rum på flera plan. Befolkningen har ökat kraftigt, vetenskapen blir alltmer sofistikerad, det sätt som människor interagerar med varandra har förändrats osv. Löpning används här som en metafor för denna generella hastighetsökning i samhället. Kørner betraktar idrottens roll i samhället som ett socialt fenomen som påverkar både ekonomin, kroppen och genuspolitiken. Enligt konstnären är sporten, med sitt visuella språk, sina färger och koder, både inflytelserik och estetisk. I utställningen skapar han en integrerad helhet av rörelse, sport, propaganda och konst som kommenterar aktuella frågeställningar över nationsgränserna.

John Kørner

John Kørner är född i Århus 1967 och utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 1992 − 1998. Han är representerad bl a vid Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, ARKEN Museum for Moderne Kunst i Ishøj, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Moderna Museet I Stockholm, Tate Gallery och Saatchi Collection i London.

Installationsvyer

Running Box, John Korner, Konsthall 16. Foto Johann Bergenholtz
Running Box, John Korner, Konsthall 16. Foto Johann Bergenholtz
Running Box, John Korner, Konsthall 16. Foto Johann Bergenholtz
Running Box, John Korner, Konsthall 16. Foto Johann Bergenholtz

Running Box

Med en öppen attityd till konstens traditioner har Kørner länge skapat målningar, skulpturer, grafik och närmast scenografiska installationer som både underhåller och utmanar betraktaren. De individuella verken presenteras ofta i komplexa installationer, eller iscensättningar, där de utgör en del av en större helhet och där vi som besökare görs till en del av verket.

Genom att skapa nya situationer för hur han presenterar sina verk, och hur han kommunicerar runt samtidskonst i allmänhet och sin egen konst i synnerhet, undersöker Kørner hur han kan möta utmaningen att göra verk som en stor publik kan relatera till. Besökarna utgör en mycket viktig del av utställningen, viktigare än honom själv som han uttryckt det. Utgångspunkten till utställningarnas tematik är ofta en frågeställning av politisk eller social karaktär, men skapandet av verken förblir en intuitiv process.

Utställningens titel – Running box – refererar till några återkommande teman i Kørners arbete. Ett av dem är tiden, och vårt subjektiva förhållningssätt till den. Hur lever vi våra liv och hur betraktar vi tidens gång? I tre målningar ses anonyma löpare springa mot eller ifrån oss som betraktare. Ett par av dem mot en fond av en starkt klargul färg som gör att figurerna närmast tycks uppslukas av duken. De springande gestalterna blir metaforer för den generella hastighetsökning som konstnären ser i dagens samhälle, ett uttryck för en ständig önskan att allt skall gå fortare. I den installation Kørner skapat ingår även golvet där den specialdesignade mattans numrerade löparbanor inbjuder oss till rörelse men också till att begrunda de vägval vi gör i tillvaron. Precis som i livet möter vi ibland hinder längs vägen och även en av utställningens banor blockeras av en hög betongbarriär av det slag som används för att hindra trafik, men här bemålad med ytterligare ett par löpare. Känslan av att följa en utstakad väg förstärks ytterligare av en platsspecifik perspektivisk väggmålning som leder blicken in i en oändlig korridor. Titelns ”box” refererar till såväl de fysiska boxar som omger oss; våra hem och arbetsplatser, eller för den delen den vita box som konstens rum utgör, som de mentala boxar som kan begränsa vårt eget medvetande. Kørner intresserar sig för boxen både som metafor och som en konkret form, och hur den kan relatera till måleriet.

Utställningen rymmer också Problem, äggliknande figurer som funnits med som form ända sedan tiden på Akademien i Köpenhamn, och som fungerar som en slags allegorier över vårt mänskliga tillstånd och dess problem. Initialt förekom de i hans målningar, men med tiden lämnade de duken för att kliva ut i rummet och rättmätigt anta sin tredimensionella form. De är alla individuella, har gjorts i olika material och har varit med i en mängd sammanhang. Såväl större som mindre problem är en oundviklig del av livet, men de behöver inte innebära något negativt. Problem som uppstår längs vägen kan likaväl fungera som en katalysator för kreativitet. Utmaningar leder ju av naturen gärna till ett sökande efter en lösning, och att ställa problem på sin spets är en essentiell uppgift för samtidskonsten.

Sist men inte minst inbjuder delar av utställningen till ett aktivt deltagande. Den höga bardisken, Gym bar, kräver en konkret fysisk ansträngning av sina gäster för att uppnå sitt mål. Endast de som är mycket långa, som konstnären själv, kan nå disken utan att behöva klättra upp för de ribbstolar som klär dess front. Förutom att erbjuda ett överraskande och underhållande inslag utgör den också i denna kontext en kommenterar till den sällsamma och motsägelsefulla problematiska relation som finns mellan idrott och alkoholintag; två fenomen som inte borde höra ihop men som så ofta äger rum sida vid sida i samband med större idrottsevenemang.

Genom att appropriera sportens visuella språk skapar John Kørner en integrerad helhet som engagerar på flera plan. Utställningen kommenterar idrottens roll i samhället som ett socialt fenomen som påverkar både ekonomin, politiken och kroppen samt väcker sociala och existentiella tankar om tid, rörelse och konst och hur vi interagerar med varandra och oss själva i vardagens flöde.

Ett varmt tack går till John Kørner och Julie Boserup vid John Kørners studio, samt till Galleri Bo Bjerggaard och Victoria Miro för ett konstruktivt och gott samarbete!

Välkomna att röra er i och beröras av John Kørners Running box.

Ulrika Levén, curator

Running Box, John Korner, Konsthall 16. Foto Johann Bergenholtz

Sidan publicerades: 8 december 2022