Samlingar på museum

Samlingar

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Vidare till föremålsdatabasen

Riksidrottsmuseum äger omkring 10 000 objekt varav en del går att söka bland i föremålsdatabasen som tillhandahålls av Västerbottens museum. Samlingen förvaras i särskilda magasin och tillgängliggörs i museets utställningar.

Riksidrottsmuseums samlingar innehåller kulturhistoriska föremål, trycksaker, fotografier och konst. Materialet har samlats in sedan 1992 då Riksidrottsmuseum etablerades i Globen, Stockholm. Mestadels handlar det om gåvor från kända och okända idrottsprofiler, från samlare eller allmänheten generellt. Vissa föremål är flera hundra år gamla medan andra är från nutiden. Tillsammans berättar de om idrottens kulturarv.

Frågor och gåvor

Har ni frågor om museets samlingar eller vill skänka föremål kontakta Pernilla Högberg på pernilla.hogberg@rfsisu.se. För att vi ska kunna ta ställning till mottagande av gåvor är det värdefullt att vi får veta så mycket som möjligt om föremålet, dess ursprung, historia och användning. Bifoga gärna en bild.

Vidare till föremålsdatabasen

Sidan publicerades: 14 november 2022