Jaget och laget

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Jaget och Laget var en utställning som skulle få barn att tänka på sitt idrottande. Bland annat lyfte den frågor om rörelse, prestation, allvar, lek och rätten att få vara med.

– Det viktigaste med utställningen är reflektion, framför allt rätten till det egna tänkandet och tyckandet. Förhoppningsvis är det vad barnen och kanske även äldre besökare får med sig och uppmuntras att använda i det egna idrottandet, ensam eller tillsammans med andra, sade Karl Örsan, museiintendent på Riksidrottsmuseet inför öppnandet.

Utställningen var inspirerad av Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill som bygger på FN:s barnkonvention och lyfter fram att idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar.

Sidan publicerades: 8 december 2022