Sport

Tekniska museet c/o Riksidrottsmuseet
I Sport gick det att testa sin styrka, smidighet, vighet och reaktionsförmåga, prova på olika sporter och utmana sig själv, sin familj eller sina vänner. Utställningen producerades av Tekniska museet.