Idrott & kultur

Utställningen gav exempel på hur idrott och kultur påverkar varandra. Hur skildras idrott och idrottsutövare i konsten? Vad ställer vi för krav på en bra arena?

Här gick det att se idrottsaffischer från 1900-talet och Carl Eldhs skulpturer till Stadion. 

Här lyftes även exempel från bedömningsidrotter som: konståkning, simhopp och dressyr, där de estetiska inslagen har en given plats.

Produktion:

Foto: Niklas Bergquist

Projektledning Gunilla Stillström

Text/research Gunilla Stillström

Museiteknik Chris Hinchcliffe

Föremålshantering Niklas Bergquist

Utställningsform Ateljé MU

Snickeri Utställningsfabriken AB

Teknik/ljussättning Transpond AB

Ombyggnad Ovidius Bygg AB