Hem / Utställningar / Kommande utställningar

Kommande utställningar

Johanna Billing, In Purple, 2019, 12 min, stillbild ur film

Johanna Billing – In Purple, 15/10 ─ 16/1 2022

Efter en inbjudan att skapa ett offentligt verk i ett av landets miljonprogramsområden föll valet för Johanna Billings del på Råslätt, en förort till Jönköping där Billing själv växte upp. Det ledde till ett samarbete under tre år med dansgruppen Mix Dancers. Den startades 2006 av en grupp tonåringar som dansade hip-hop och Afrodans samtidigt som de drev en dansskola på frivilligbasis. Samarbetet resulterade i en film, In Purple, som handlar om hur svårt det kan vara att bibehålla aktiviteter som drivs av frivilliga och hur en ung generation pionjärer nu lämnar över sitt arbete till nästa generation. Dans är en aktivitet som lätt hamnar lite i kläm vad det gäller bidrag för ungdomars rörelse då det gärna ses om en kulturyttring snarare än en idrottsyttring. I filmen ses en grupp unga kvinnor och flickor röra sig långsamt längs gångbanor och grönområden i en koreograferad parad. Mellan sig bär de stora, tunga skivor av glas i samma lila färg som de egenhändigt målade väggarna i deras källarlokal. De pausar mellan rörelserna och de otympliga och ömtåliga glasskivorna lämnas efter hand över till de yngre i gruppen. En bestämd och fokuserad rörelse som samtidigt gör dem sårbara då ett litet misstag kan skada både dem själva och glasskivorna.

Johanna Billing är född i Jönköping 1973, utbildad vid Konstfack 1994─1999, och verksam i Stockholm.Anne Thulin, One step away, detalj ur installation

Då museet på grund av smittskyddsläget höll stängt under den period under våren 2021 som Anne Thulins utställning One step away skulle visats, har utställningen flyttats fram till 28/1 – 8/5 2022.

Inför utställningen One step away har Anne Thulin tagit avstamp i platsen vilken, liksom rummet och dess arkitektur, alltid spelat en avgörande roll och angivit riktningen för hennes konstnärliga arbete. Det faktum att Konsthall 16 ligger i Riksidrottsmuseum innebar en naturlig referens till farföräldrarnas verksamhet. I den nya installationen har Thulin arbetat med utgångspunkt från ett par serier av fotografier ur farfar J G Thulins bok Gymnastikatlas, från 1939. Boken beskriver pedagogiskt en mängd olika rörelser som illustreras med serier av fotografier. J. G. Thulin och hans fru Emy var pionjärer inom den svenska gymnastikundervisningen och grundade 1907 Sydsvenska gymnastikinstitutet i Lund. Som barn spenderade Anne Thulin mycket tid på gymnastikinstitutet, omgiven av ribbstolar och allehanda redskap, där gymnastiksalen kom att representera en plats för lek, rörelse och utforskning. Hon har tidigare dragit paralleller mellan leken och konsten: ”Vi undersöker våra gränser i lek, mellan det kontrollerade och det magiskt okontrollerade, där det oförutsägbara kan hända. Leken ligger där på gränsen, precis som konsten gör.” Verken i utställningen One step away knyter an till Thulins långvariga och mångfacetterade intresse för språket ─ bildspråk, kroppsspråk, teckenspråk. I fokus denna gång befinner sig rörelsens språk.

 

Anne Thulin är född i Lund 1953 och verksam i Stockholm.