Hem / Utställningar / Kommande utställningar

Kommande utställningar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


KOR’SIA, H U M A N, 2018, koreografi av Mattia Russo och Antonio de Rosa, inspirerad av en pjäs av Umberto Ciceri.  Foto: Maria Alperi.  @korsia__official

Ringen bortom mattan, en utställning om brottning i tre kapitel, 7/10 2022 – 15/1 2023
Deltagande konstnärer: Clement Courgeon, (FR), Jasmin Daryani (SE), Dev Dhunsi, (NO), Ditte Ejlerskov, (DK), Constantin Hartenstein, (DE), Theodor Johansson (SE), KOR’SIA, (ES), Josefina Malmegård, (SE)

Utställningen förenar två passioner - samtidskonst och brottning. Det som alltid är tänkvärt i mötet mellan konst och idrott är hur det ofta förefaller sig handla om två vitt skilda sfärer när det i själva verket finns så många beröringspunkter. Idrott är ett så universellt förenande intresse att det vore märkligt om konstnärer inte lät sig inspireras av idrottens värld vilket denna utställning också är ett uttryck för. Just brottningen är en uråldrig idrottsgren som avbildats i konstnärliga uttryck redan flera tusen år före Kristi födelse.

Brottning som idrott är mångfacetterad och flera av verken i utställningen använder därför snarare brottningen som ett medel för att uttrycka något bortom idrotten. Här presenteras en konceptuell utställning som utgår från brottning utan att nödvändigtvis rätt och slätt handla om brottning. Vissa överväganden har varit viktiga att nyansera. Den medialt dominanta bilden av den vita muskulösa manskroppen i trikå på en matta kan nog vem som helst själv måla upp. Det har också varit angeläget att beakta ett ofta försummat genusperspektiv. Det är så lätt att associera brottning med våld och smärta men liknelsen med dans och koreografi har fått påtagligt utrymme i utställningen.

Utställningen har fått en kapitelstruktur om tre, varav denna utställning utgör ett, en presentation av Jasmin Daryanis film i Visby ett andra, samt en programkväll på Riksidrottsmuseum ett tredje. Trots denna uppdelning är det omöjligt att vara uttömmande men det har heller inte varit ambitionen. Vi är glada om utställningen öppnar upp besökarens ögon bortom det väntade.

Ashik Zaman och Koshik Zaman

Curatorer

 

The Ring Beyond the Mat, an exhibition in three chapters

This exhibition combines a dual passion ̶ contemporary art and wrestling. What is always remarkable in the encounter between art and sports is how it often seems to be considered as two disciplines being polar opposites, when, in fact, they have a great deal in common. The world of sports is such a universally uniting interest that it would be strange if it did not inspire artists, as this exhibition goes to show. Wrestling is an ancient sport; it was portrayed in art several thousand years before Christ was born.

As a sport, wrestling is so multifaceted, and several of the works in the exhibition therefore use wrestling as a means to express something beyond sports. We present a conceptual art exhibition based on wrestling without necessarily being only about wrestling. Some considerations were important to steer clear of. The dominating media image, of white, muscular male bodies in tights on a mat is easy for anyone to achieve. We were also keen to acknowledge the often-overlooked gender perspective. It’s so easy to associate wrestling with violence and pain, but the comparison to dance and choreography has been given a tangible space in the exhibition.

The exhibition has been arranged in three chapters, where this exhibition is one chapter, a presentation of Jasmin Daryani’s film in Visby forms the second, and an evening event at the Riksidrottsmuseum is the third. And yet, it proved impossible to cover the subject completely – and that was never our ambition. We are happy if the exhibition opens the viewers’ eyes to the unexpected.

Ashik Zaman och Koshik Zaman, curators

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------