Hem / Utställningar / Nuvarande utställning

Nuvarande utställning

Plats för rörelse – Tore A Jonassons samling, 9/10 2020 – 17/1 2021

Den 9 oktober 2020 öppnade utställningen Plats för rörelse. Den presenterar de konstverk som nyligen förvärvats till Tore A Jonassons samling. I och med de senaste inköpen har en viss förändring skett; tidsperspektivet har vidgats genom att verk av en äldre generation konstnärer, som ligger nära de konstnärer Tore själv samlade konst av under sin levnad, införlivats i samlingen. På så sätt skapas en länk mellan hans ursprungliga konstsamling och den nya samling som nu tar form i hans namn. Utställningens titel – Plats för rörelse – fungerar här i vid bemärkelse som en gemensam nämnare för de olika verken där rörelse kan tolkas på flera sätt; självklart som en fysisk rörelse, men även i betydelsen att bli rörd, eller berörd.

Deltagande konstnärer i utställningen är Maria Andersson, Birgit Broms, Linda Hofvander, Camilla Holmquist, Einar Jolin, Klara Kristalova, Maria Nordin, Anders Petersen och Esaias Thorén.

Läs mer