Cricket Sri lanka

Jesper Nordahl – Cricket

Sidan uppdaterades: 31 januari 2024

6 oktober, 2023 – 14 januari, 2024

Höstens utställning presenterar Jesper Nordahls omfattande arbete som utgår från sporten cricket. I video, bild och text belyser verken sportens sociala, politiska och kulturella betydelse. Med rötter i 1500-talets England har den sina starkaste fästen i länder som historiskt sett varit del av Storbritanniens kolonialvälde. Nordahls första kontakt med cricket var i början av 80-talet då han bodde på Sri Lanka några år i samband med sina föräldrars arbete med ett stort dammprojekt i Kotmale. Med över 2,5 miljarder fans är cricket idag en av världens största sporter.

Jesper Nordahl är född 1969 i Stockholm, där han också är bosatt. Han är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1995–2000, och har även läst sociologi vid Stockholms universitet 2003–2004. Mellan 2006–2007 deltog han i Whitney Independent Study Program, New York och han har även haft ateljéstipendier i Berlin, Riga och på Sri Lanka. Nordahl har ställt ut i Sverige och internationellt sedan 1999. Han är representerad vid Moderna Museet, Stockholm, Västerås Stad och Örebro Kommun.

Anyone for cricket?

”Jag har alltid försökt hitta den perfekta bilden av cricket”. Orden är konstnären Jesper Nordahls vid ett av många samtal som vi fört kring utställningens innehåll. Hans första möte med sporten var i början av 1980-talet, då han bodde på Sri Lanka några år i samband med sina föräldrars arbete med ett stort dammprojekt i Kotmale, ett område beläget i bergen centralt på ön. En restaurang som han ofta besökte när han var i Colombo var Cricket Club Café, en plats som ses i två fotografier i utställningen, Cricket Club Café och Signpost, där det senare visar en skylt i caféets trädgård som pekar ut riktning och avstånd till de stora cricketarenorna i världen. Liksom i flera andra länder är det koloniala arvet starkt på Sri Lanka och cricketen har en påtaglig närvaro som påverkar hela stadsbilden på samma sätt som fotboll dominerar på andra håll i världen.

Cricket har sina rötter i 1500-talets England och sporten omtalades i skrift första gången 1597 i ett rättegångsprotokoll i Surrey. Under första halvan av 1700-talet utvecklades sporten och spelet spreds över hela landet. De första reglerna gavs ut i mitten av århundradet och 1787 grundades i London den legendariska Marylebone Cricket Club som sedan dess ansvarar för regelverket. I samband med britternas kolonisering av världen spreds sporten därefter till dagens Västindien, Indien, Sri Lanka, Australien, Nya Zeeland och flera nationer i Afrika, bland annat Zimbabwe.

Den första kvinnliga cricketmatchen ska ha ägt rum i Surrey så tidigt som 1745, men det skulle dröja innan kvinnorna fick ta plats på den officiella scenen; först 1999 släppte Marylebone CC in kvinnor i klubben!

I Sverige har cricketen en betydligt kortare historia, den första klubben i landet var Stockholm Cricketklubb som grundades 1948. Svenska Cricketförbundet (SCF) bildades 1990 och är sedan 2015 medlemmar i Riksidrottsförbundet. Från en blygsam närvaro i Sverige är cricket idag en snabbt växande sport, på drygt tio år har antalet klubbar växt från tretton till fler än sjuttio.

Verken i Jesper Nordahls utställning spänner över en period om tjugo år, och inbegriper tidiga filmer som än idag är mycket relevanta som uttryck för sociala och kulturella frågor, migration, kolonialism och internationell politik. Om det vittnas i filmen Cricket där Nordahl intervjuar cricketspelaren Henry Olonga, en central figur i de dramatiska händelser som utspelades under Cricket World Cup 2003. I år är det precis tjugo år sedan Henry Olonga och hans lagkamrat Andrew Flower beslutade sig för att lämna ett skriftligt uttalande till pressen samt att bära svarta armbindlar under världscupen för att på så sätt protestera mot demokratins död i Zimbabwe. Protesten ledde till fördömanden från centrala politiska representanter i landet, men även från vissa seniora spelare. Den resulterade också i att båda spelarna hastigt fick avsluta sina professionella karriärer och lämna hemlandet Zimbabwe för att leva i exil i England.

I filmen Cricket får vi höra Olonga berätta om sin uppväxt och hur han fångats och formats av sporten. Han beskriver de krav han upplever spelet ställer på utövaren, tålamod och ärlighet, och hur det i sin tur formar och upprätthåller ens humanistiska värderingar. Fula tricks hör inte hemma på planen – utan det är ”… a battle of wit and tactics”. Olonga redogör även för de många strukturella hinder som behöver överkommas för att göra den kostsamma sporten tillgänglig för fler och hur framförallt svarta spelare har svårt att tränga igenom såväl dess sociala struktur som ekonomiska hinder. Framför allt talar han också om hur de sorgliga händelser som ägt rum i landet ledde fram till den symboliska och dramatiska protesten under världscupen. Han styrker sina ståndpunkter med referat till Tracy Chapmans Talkin' Bout a Revolution, och ett citat ur Hebreerbrevet 4:13, i Bibeln: ”Ingenting kan döljas för Gud, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap”. Vid sidan av Cricket, kan vi i utställningen även ta del av det skriftliga uttalande som Olonga och Flower gjorde i samband med protesten, tillsammans med en svart tejpremsa av samma slag som de två spelarna använde som armbindel.

I den nya film som gjorts till utställningen, Galle Face Green, kliver vi som betraktare rätt in i grönområdet med samma namn i centrala Colombo, Sri Lanka. Filmen förmedlar känslan av platsen, dess ljus, ljud och stämning. På det öppna fältet pågår en informell cricketmatch och i fonden ses parkbesökare komma och gå eller betrakta spelet. På andra sidan palmerna som kantar området brusar trafiken förbi, och högt över allting fladdrar flera drakspel mot en disigt blå himmel.

Den måleriskt vackra filmen fungerar som en rörlig bild där platsens historiska arv representeras parallellt med samtiden. Den urbana parken ligger alldeles vid kusten, granne med landets finansiella och kommersiella centrum. Runt mitten av 1600-talet användes området av det nederländska styret som en plats att placera sina kanoner i kampen mot portugiserna, som sedan början av 1500-talet styrt över större delen av kusten. Mot slutet av 1700-talet var det så britternas tur att ta över de ockuperade områdena vilka utropades som brittisk koloni 1802. I mitten av seklet lät den brittiske guvernören skapa en strandpromenad, där de stora grönytorna till en början användes för golf och hästkapplöpningar, och 1879 spelades här den första cricketmatchen. Det stora området är idag omgivet av en mängd symbolladdade byggnader som den gamla brittiska parlamentsbyggnaden och finansministeriet, World Trade Center, Bank of Ceylon liksom en mängd femstjärniga hotell som Hilton och Galadari Meridian. I anslutning till parken finns också ett buddhisttempel, centralstationen och små affärer och restauranger och bakom det hela ligger Colombos hamn, en av Indiska Oceanens största och mest trafikerade hamnar. Det är en populär park för hela befolkningen; här firas Sri Lankas nationaldag 4 februari, och platsen fortsätter att ha en politisk betydelse. Under 2022 blev den scen för omfattande folkliga politiska protester som krävde den dåvarande presidentens avgång på grund av landets djupa ekonomiska kris.

Utställningens tredje film, Jinnah Cricket Club, presenterar intervjuer gjorda 2004 med cricketspelare i Jinnah Cricket Club i Fittja. Laget består vid intervjutillfället till största delen av spelare från Pakistan, men även från Afghanistan och Bangladesh. Spelarna berättar om sin bakgrund och jämför hur det här spelas fotboll på samma sätt som de som barn spelat cricket i sina hemländer. Kärleken till spelet och laget är påtaglig och flera spelare talar om drömmen att spela i ett svenskt landslag. Senare samma år som intervjuerna gjordes vann Jinnah Cricket Club SM, och några av spelarna blev därefter även uttagna till Sveriges landslag.

En intressant del av utställningen, och det verk som inledde Nordahls arbete kring cricket 2002, är artikelsamlingen Cricket articles som nu uppdaterats med några texter inför denna utställning. Artiklarna, som sammanställts av Nordahl, är från åren 2000 till 2023 och visar cricket som arena för lokala och globala sociala, politiska och kulturella relationer och spänningar. Här finns till exempel artiklar om Talibanstyret i Afghanistan och deras önskan att ansluta till ICC, International Cricket Council. Sporten ansågs tydligen, i motsats till friidrott, fotboll eller simning, säker för en publik bestående av såväl män som kvinnor då i princip större delen av spelarnas kroppar är täckta av kläder. Här finns också flera rapporter om terrorism; bland annat planer på att kidnappa en av Indiens stjärnspelare, Sachin Tendulkar, samt artiklar om hur det politiskt instabila läget påverkat spelare i och utanför Zimbabwe, däribland Andrew Flower och Henry Olongas kraftfulla kritik av regimen. Av de senast tillagda artiklarna, från 2021–2023, framgår bland annat hur situationen i Afghanistan ser ut efter talibanernas återtagande av makten − för Afghanistans damlandslag, samt hur det går för det svenska herr- och damlandslaget. I en artikel hyllas Azam Khalil, en av de spelare som intervjuades i filmen Jinnah Cricket Club, för hans insatser i Dream 11 European Cricket Championship 2021. Sammantaget framgår det väldigt tydligt hur laddad sporten är och hur svårt det i praktiken kan vara att hålla isär idrott och politik.

En komplex historia om Sri Lankas traditioner och koloniala arv är också inbäddad i verket Cricket bat av den Sri Lankesiske konstnären Pala Pothupitiye, som bjudits in att delta på initiativ av Nordahl. Pothupitiye väver samman traditionellt hantverk och samtida konst för att ställa frågor kring identitet, politik och religion. Med bakgrund i en familj som tillverkade rituella masker och kostymer och utförde helande ritualer intresserar han sig för och motsätter sig hur koloniseringen skapat gränser mellan konst och hantverk. Den akademiska konsten ses gärna som högre stående än hantverket, vilket ofta framställs av lokala konstnärer utan akademisk bildning men vilkas kunskap förvaltats och förts vidare genom generationer. Han menar att konsten snarare bör fungera enande och som ett sätt att bryta gränser. Pothupitiyes slagträ är omsorgsfullt dekorerat med textilier och själva slagytan är täckt av kaffebönor, även de bärare av en period av landets historia; inte bara cricketen introducerades av britterna utan med start under 1830-talet växte kaffeodlingar snabbt fram. Under en period om ungefär fyra årtionden ledde odlingarna till en snabb utveckling av ekonomi och infrastruktur, men också till skövling av stora områden regnskog och en mängd konflikter. Inte förrän framåt slutet av århundradet, efter att odlingarna drabbats av svampsjukdomen kaffebladsrost, ersattes de av teodlingar.

Nordahls projekt bygger på en omfattande research. Lika mycket som det handlar om själva sporten berör det också dess politiska implikationer. Cricketen är en sport med många dimensioner som speglar samhällsstrukturer på flera plan. Nordahl har arbetat med flera undersökande projekt på olika håll i världen. Arbetena, som består av en kombination av praktiska och teoretiska erfarenheter, har fått växa fram utifrån platsen i samarbete med lokala aktörer. Cricketprojektet cirklar till exempel kring brittisk kolonialism och postkolonial problematik, medan ett annat projekt från Sri Lanka fokuserade på dammbygget i Kotmale, som Nordahls föräldrar arbetade med, och de effekter och konflikter som kan uppstå i kölvattnet av samarbeten mellan biståndsprojekt och västerländska multinationella företags verksamhet i olika delar av världen.

Sammantaget intresserar sig Nordahl för frågor som har sin utgångspunkt i hans eget liv och erfarenheter, men som också är en del av ett större sammanhang. Hans mångfacetterade verk för fram flera aspekter kring varje ämne han utforskar. Verken uppmuntrar betraktaren att följa en mängd trådar i det komplexa landskap av information som de olika delarna av utställningen utgör. Så välkommen att träda in på arenan till en av världens största sporter – cricket.

Ulrika Levén

Sidan publicerades: 29 januari 2024