Konsthall 16Konsthall 16

 

Välkommen till Konsthall 16, Sveriges första konsthall som skildrar mötet mellan idrott och konst, som finns på Riksidrottsmuseum i Stockholm. Bakom konsthallen står Tore A Jonassons stiftelse. 

Läs mer

Till Riksidrottsmuseums startsida

Ringen bortom mattan, en utställning om brottning i tre kapitel, 7/10 2022 – 15/1 2023

Utställningen förenar två passioner - samtidskonst och brottning. Det som alltid är tänkvärt i mötet mellan konst och idrott är hur det ofta förefaller sig handla om två vitt skilda sfärer när det i själva verket finns så många beröringspunkter. Idrott är ett så universellt förenande intresse att det vore märkligt om konstnärer inte lät sig inspireras av idrottens värld vilket denna utställning också är ett uttryck för. Just brottningen är en uråldrig idrottsgren som avbildats i konstnärliga uttryck redan flera tusen år före Kristi födelse.

Brottning som idrott är mångfacetterad och flera av verken i utställningen använder därför snarare brottningen som ett medel för att uttrycka något bortom idrotten. Här presenteras en konceptuell utställning som utgår från brottning utan att nödvändigtvis rätt och slätt handla om brottning. Läs mer